יום ראשון, 7 ביוני 2009

סוגי משפטים

השנה למדנו כיצד להבדיל בין סוגי המשפטים: משפט פשוט, משפט מחובר ומשפט מורכב.

משפט פשוט הוא משפט בעל פועל (נשוא) אחד.

לדוגמא: דני הלך לאכול.

משפט מחובר הוא משפט בעל שני פעלים. המשפט מתחלק לשניים, איבר א' ואיבר ב' כך שלכל איבר יש נשוא משלו. בין שני חלקי המשפט מתקיים קשר לוגי ע"י מילת קישור וכל איבר יכול להיות משפט בפני עצמו.

לדוגמא: דני ישב על הכורסא, ויוסי ישב על הכיסא.

משפט מורכב הוא משפט בעל שני פעלים. המשפט מתחלק לשניים, פסוקית ועיקרי הפסוקית היא החלק בה מופיעה מילת השיעבוד (מילת הקישור). בין שני המשפטים מתקיים קשר של תשובה ושאלה.

לדוגמא: כיוון שאמו של דני קראה לו, הוא הגיעה לחדרה.

איך מבדילים בין סוגי המשפטים?

קודם כל בודקים אם במשפט יש נשוא (פועל) אחד או שני נשואים. אם במשפט יש נשוא אחד בלבד, משפט זה הוא משפט פשוט.
אם במשפשט יש שני נשואים, המשפט הוא משפט מחובר או משפט מוכב.

כיצד מבדילים בין משפט מחובר למשפט מורכב?

במשפט מורכב בדר"כ אין פסיק בין הפסוקית לעיקרי אלא אם כן הפסוקית ארוכה, לכן, אם במשפט יש שני פעלים אך אין פסיק - המשפט מורכב.
אם יש במשפט פסיק הדרך לבדיקת סוג המשפט היא ע"י בדיקת הקשר בין שני חלקי המשפט. אם כל אחד מחלקי המשפט יכול להיות עצמאי, המשפט הוא משפט מחובר. אם המשפט מקיים קשר של שאלה ותשובה, המשפט מורכב.
לדוגמא: שני חלקי המשפט - דני ישב על הכורסא, ויוסי ישב על הכיסא. יכולים להיות עצמאיים - דני ישב על הכורסא. יוסי ישב על הכורסא. לכן זהו משפט מורכב.

שני חלקי המשפט - כיוון שאמו קראה לו, הגיע דני לחדרה. מקיימים קשר של שאלה ותשובה - השאלה היא העיקרי: מדוע דני הגיע לחדרה של אמו? התשובה היא הפסוקית: כיוון שאמו קראה לו.
לכן זהו משפט מורכב.

:)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה